ПРОГРАМИРАНЕ НА ДВИГАТЕЛИ MOOVY / VELOS ЗА ПЛЪЗГАЩИ ВРАТИ

ПРОГРАМИРАНЕ НА ДВИГАТЕЛИ MOOVY / VELOS ЗА ПЛЪЗГАЩИ ВРАТИ
19 април 2022

Стъпки за програмиране на двигател за плъзгаща врата MOOVY и VELOS, 220V:
Ако сме свързали правилно кабелите и сме поставили фотоклетките на едно ниво, то
тогава на екрана ни ще трябва да се покажат две чертички --
Ако всичко е наред, можем да преминем към програмирането.
След програмиране с бутони А и В трябва да излезете от функцията програмиране,
докато на монитора се изпише -- . Тогава вече може да тестваме движението на
двигателя. Виж първата снимка

На контролното табло имаме 4-ри бутона. Първите два (означени с бутони A и B, а на схемата в
кутията на двигателя 1А, 2В), са за избор на менютата, а другите два – 3С и 4D, са за промяна на
параметрите в менютата. Започваме първо с бутон A или B (1А, 2В) – тези два бутона променят
менютата във възходящ или низходящ ред

Първата стъпка е да отидем до меню FO. Меню FO отговаря за автоматичното затваряне на
вратата, след като сме излезли от нейния обсег. Времето варира в следните граници: минимум
– 10 секунди, максимум – 99 секунди. Ако решим да изберем, например 30 секунди – това ще
означава, че след като сме подали сигнал с дистанционното и вратата се отвори, след 30
секунди тя автоматично ще се затвори. Сигналната лампа през това време ще свети постоянно,
за да ни подскаже, че в момента се отчитат тези 30 сек. Препоръчително е тази функция да се
използва при наличието на фото клетки. Така няма да има риск вратата да затисне кола или
пешеходец.
Ако искаме да спрем тази функция – FO, оперираме с бутон C (в схемата 3С) и за целта отиваме
на 99 и след това натискаме бутона още един път докато екрана изпише St. Това ще означава ,
че функцията е деактивирана. Виж втората снимка.

Следващата стъпка е да нагласим двигателя да работи на функция „стъпка по стъпка“. Това
означава:
-едно натискане на дистанционното СТАРТ(вратата тръгва да се отваря)
-второ натискане СТОП( вратата спира)
-трето натискане СТАРТ(врата тръгва да се затваря)
Отиваме на менюто F5 , използвайки бутоните A или B. С бутоните C или D избираме опцията
Si(Да) и функцията е активирана.
Следващата стъпка е да програмираме дистанционното, за да можем да оперираме с него.
Взимаме си дистанционното. Отново с бутоните A или B на контролния блок, отиваме на меню
r1. Решаваме да запаметим, примерно първия бутон на четириканалното дистанционно
управление. Натискаме и ЗАДЪРЖАМЕ бутон 3 на контролния блок и едновременно с това –
натискаме и задържаме бутона на дистанционното докато на екрана не се изпише 0.1. Това
означава, че е запаметено едно дистанционно. Ако искаме да запаметим и други
дистанционни, не излизаме от менюто r1, а само натискаме и задържаме бутон C и бутона на
следващото дистанционно. На екрана ще се изпише 0.2 и така, докато не запишем всички
дистанционни.
Следва да пристъпим към програмиране движението на двигателя. За целта трябва да се
уверим , че двигателят е в автоматичен режим. Това означава, ключалката за аварийно/ръчно
отключване трябва да е ЗАТВОРЕНА!!!. Ако сме я отворили и сме движили вратата, трябва да я
затворим, да мръднем вратата докато не ЧУЕМ ЕДНО ЩРАКВАНЕ. Това означава, че двигателят
е зацепен и ще функционира бутона. При двигателите за плъзгащи врати, след като сме
свързали кабелите и сме направили първите стъпки по програмирането, при подаване на
импулс от дистанционното, вратата трябва да тръгне да се ОТВАРЯ. Ако не се отвори ,
разменяме кабелите на крайните изключватели: Кабела от 5-та клема отива в 6-т , а от 6-та – в
5-та, а този от 13 - в 15 клеми и обратно.
Започваме да нагласяме времето. За да дадем импулс, на екрана трябва да се вижда --.Това
означава, че двигателят не е в режим на някое от менютата, а е готов за работа.
Даваме импулс с дистанционното и вратата се отваря. Следващ импулс и тя тръгва да се
затваря . Ако времето ѝ не ѝ достига(тоест не се затвори , а спре по средата или малко след
това), трябва да увеличим „СТАНДАРТНОТО ВРЕМЕ“. Отиваме до меню А1 с бутон A или B и
увеличаваме времето с бутон С или намаляваме с бутон D ( обикновено увеличаваме
постепенно времето от сорта на две или три секунди). И даваме отново импулс с
дистанционното , след като сме излезли от менюто на програмиране. Оставаме вратата да се
отвори напълно и след това даваме втори импулс, вече с новото време, което двигателя ще
приложи, и вратата тръгва да се затваря. Следим как вратата ще се затвори. Двигателя има
„ЗАБАВЕНО РАБОТНО ВРЕМЕ“ ( с цел да не се блъска вратата при затваряне и
отваряне).“ЗАБАВЕНО РАБОТНО ВРЕМЕ“ се наглася от меню А2. Наблюдаваме, дали при
затваряне, последните няколко сантиметра( преди да се затвори напълно вратата), са на
забавен ход. Ако не са , а вратата се блъска, тогава намаляваме „СТАНДАРТНОТО ВРЕМЕ“ и
тестваме отново. Трябва да има леко забавяне на хода малко преди да се затвори вратата,
както и малко преди да се е отворила до край.. Идеалният вариант е :
ПРИ ЗАТВАРЯНЕ: ИмпулсСтандартно време Забавен ход преди да се затвори вратата
ПРИ ОТВАРЯНЕ: Импулс Стандартно времеЗабавен ход преди да се отвори напълно.
ВАЖНО: Поставете металните изключватели по начин по който вратата няма да се блъска , а
така че да има луфт от няколко милиметра между вратата и посрещащата колона.
Препоръчително е да увеличим „ЗАБАВЕНОТО РАБОТНО ВРЕМЕ“ повече отколкото сме видели,
че ни е необходимо. Това се прави с цел , когато има температурни промени, които влияят на
електрониката, да сме сигурни, че двигателят ще затвори. Няма опасност за двигателя да
продължи да работи допълнително или да изгори, защото металния изключвател , ще си
прекъсне действието на двигателя.
Ако вратата е по- тежка или има леки пречки , които двигателят може да преодолее( например
лек наклон) , можем да увеличим силата. Имаме „СТАНДАРТНА СИЛА“ – отговаряща за
стандартното работно време и „ЗАБАВЕНА СИЛА“ – за забавеното работно време.
Използвайки бутоните A или B отиваме на меню А5 за „СТАНДАРТНА СИЛА“ и можем да я
увеличим с бутона 3С.
Използвайки бутоните A или B отиваме на меню А6 за „ЗАБАВЕНА СИЛА“ и можем да я
увеличим с бутон 3С