• Начало
  • Новини
  • ОКАБЕЛЯВАНЕ И СВЪРЗВАНЕ НА ФОТОКЛЕТКИ - ДВИГАТЕЛ ПЛЪЗГАЩИ ВРАТИ

ОКАБЕЛЯВАНЕ И СВЪРЗВАНЕ НА ФОТОКЛЕТКИ - ДВИГАТЕЛ ПЛЪЗГАЩИ ВРАТИ

 ОКАБЕЛЯВАНЕ И СВЪРЗВАНЕ НА ФОТОКЛЕТКИ - ДВИГАТЕЛ ПЛЪЗГАЩИ ВРАТИ
19 април 2022

Правим връзките на фотоклетките както е показано на схемата. Ползваме двужилен
кабел 2х0,75 мм за по–отдалечената фотоклетка от двигателя. Тази с четирите клеми
се намира в близост до двигателя. Фотоклетките се слагат на едно равнище, за да се
получи този лъч, който ако се прекъсне вратата се отваря или затваря (зависи от това
дали фотоклетките действат при затваряне или при отваряне)
Най-често свързваме фотоклетки при затваряне. Това означава, че при затваряне на
вратата, ако нещо прекъсне лъча между фотоклетките, вратата се отваря. Това ни дава
превенция от инциденти.

Сега ще разгледаме как се връзват за контролното табло на двигателя.

Плюса от двете фотоклетки и един от NC кабелите от фотоклетката с 4-ри клеми, отиват
на 8-ма позиция. Минусите от двете фотоклетки отиват на 10-та позиция. От
фотоклетката с 4-те клеми този кабел, който ни е останал , отива на 3-та позиция за
нормално затворен. Ако искаме да ползваме фотоклетки при отваряне , вместо в 3-та
клема, кабелът трябва да отиде в 4-та клема.
Лампата се връзва на 11-та и 12-та позиция, като поляритета няма значение. Ползваме
кабел 2х 0,75мм.
На 19-та и 20- та позиция отива захранващия кабел – 3х 1,5мм. Нулата на 19, а фазата
на 20.
При стартиране на двигателя , той тръба да тръгне да се ОТВАРЯ. Ако не се отвори ,
разменяме кабелите на крайните изключватели: Кабела от 5-та клема отива в 6-т , а от 6-та – в
5-та, а този от 13 - в 15 клеми и обратно.